Política de privacitat

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

EDUCA BORRAS, S.A.U. domiciliada en C/ OSONA, 1 – 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA) C.I.F. A08937435, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el TOM: 6.076, LLIBRE: 5.368, SECCIÓ: 2ª, FOLIO: 41, full: 71.737, INSCRIPCIÓ: 1ª , es titular dels següents “sites” a internet: www.educaborras.com , www.puzzlepassion.com , www.magiaborras.com , www.educapersonalizados.com , www.losanimalistos.com i algunes de les seves variants de domini genèriques i territorials del que també es titular.

2. PROTECCIÓ DE DADES

EDUCA BORRAS, S.A.U. , és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades i conforme a la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per EDUCA BORRAS, S.A.U. i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. En cas que present per via electrònica i/o a través d’un formulari web, el seu currículum a la nostra empresa, les seves dades es tractaran confidencialment i amb la finalitat exclusiva de la tramitació de la seva candidatura. La transmissió de dades tindrà lloc de forma xifrada. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem, ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Cessió de dades a empreses del grup: D’acord amb la legislació vigent, EDUCA BORRAS, S.A.U. informa i sol·licita el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin cedides e empreses del grup, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials. Les dades dels Usuaris també poden ser comunicades a les empreses del grup per a finalitats administratives internes i/o gestió del manteniment la Web.

Transferències Internacionals: No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic lopd@educaborras.com.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: C/ OSONA, 1 – 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)

Adreça electrònica: lopd@educaborras.com.

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a EDUCA BORRAS, S.A.U. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

EDUCA BORRAS, S.A.U. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

EDUCA BORRAS, S.A.U. està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

EDUCA BORRAS, S.A.U. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de EDUCA BORRAS, S.A.U. o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. líticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen la normativa vigente en protección de datos, con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de EDUCA BORRAS, S.A.U. . Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. líticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen la normativa vigente en protección de datos, con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a EDUCA BORRAS, S.A.U. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

EDUCA BORRAS, S.A.U. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini recomanació per part del mateix.

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

EDUCA BORRAS, S.A.U. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. líticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen la normativa vigente en protección de datos, con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Política d’enllaços Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que EDUCA BORRAS, S.A.U. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

EDUCA BORRAS, S.A.U. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de EDUCA BORRAS, S.A.U. . No obstant això, i en compliment del que es disposa en la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, EDUCA BORRAS, S.A.U. no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

6. CONDICIONS D’ÚS I NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

EDUCA BORRAS, S.A.U. li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

A.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a EDUCA BORRAS, S.A.U. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a EDUCA BORRAS, S.A.U. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

B.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

C.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

D.- EDUCA BORRAS, S.A.U. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

E.- EDUCA BORRAS, S.A.U. no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

F.- EDUCA BORRAS, S.A.U. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

G.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de EDUCA BORRAS, S.A.U. , a través del correu electrònic lopd@educaborras.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què EDUCA BORRAS, S.A.U. pugui moderar o eliminar els mateixos.

7. CONDICIONS D’ÚS ESPECÍFIC PEL SERVEI DE PECES PERDUDES

L’usuari mantindrà indemne a EDUCA BORRAS, S.A.U. davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

El servei de peces perdudes dels puzles d’Educa Borras SAU es regeix per les següents condicions:

Les sol·licituds de peces perdudes es realitzaran únicament mitjançant el formulari destinat a aquest efecte en l’apartat d’atenció al client de la pàgina web www.educaborras.com i www.puzzlepassion.com.

Per cursar la sol·licitud de peces perdudes és necessari emplenar el formulari de registre, indicar les coordenades de les peces que se sol·liciten i identificar el puzle a partir el número de registre del puzle.

El número de registre del puzle consta d’onze dígits i es troba imprès en un lateral de la caixa del puzle. El seu format és: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ Està format per dues parts. La primera part (5 dígits) coincideix amb el número referència del puzle. La segona part (6 dígits) indica l’edició del puzle. Aquest número de registre és imprescindible i obligatori per reposar les peces perdudes.

Un cop s’hagi emplenat correctament la sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic en el qual s’indica un número d’identificació que li permetrà realitzar un seguiment de la petició en l’apartat d’atenció al client del web www.educaborras.com.

En el correu electrònic de confirmació s’indiquen els terminis aproximats del procés d’enviament i recepció.

Les sol·licituds de peces perdudes es processen informàticament per ordre de recepció.

Els següents puzles disposen de servei de peces perdudes: Les edicions dels puzles de 500 o peces o més fabricats fins el 31-12-2016 que tinguin l’identificador de peces perdudes en el lateral de la caixa o al fullet inclòs a l’interior dels puzles de gran format. Les edicions del puzles de 3.000 peces o més editats a partir de l’1-1-2017 que tinguin l’identificador de peces perdudes en el lateral de la caixa o al fullet inclòs a l’interior dels puzles de gran format. Cada puzle subjecte al servei de peces perdudes disposa d’un nombre limitat de peces de reposició per a cadascuna de les seves edicions. Una vegada s’hagi esgotat l’estoc no serà possible reposar les peces que ja no estiguin disponibles.

Cada puzzle sujeto al servicio de piezas perdidas dispone de un número limitado de piezas de reposición para cada una de sus ediciones. Una vez se haya agotado el stock no será posible reponer aquellas piezas que ya no se encuentren disponibles.

L’enviament de les sol·licituds de peces perdudes es realitza per correu ordinari. Educa Borras SAU no es fa responsable de les pèrdues, retards o errors causats pel funcionament dels serveis de correu de cada país, de les adreces incorrectes o incompletes i d’altres motius que puguin afectar el funcionament normal de l’enviament postal.

El servei de peces perdudes és gratuït i d’àmbit mundial.

8. CONDICIONS D’ÚS ESPECÍFIC PEL SERVEI DE TREBALL.

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable EDUCA BORRAS S.A.U., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

EDUCA BORRAS S.A.U garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a EDUCA BORRAS S.A.U, c/ Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Espanya o en el correu electrònic lopd@educaborras.com

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privadesa, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.