Avís Legal

Per poder oferir els nostres serveis, utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí. [X]

Cercador

Cerca un joc!|

Gaudeix de la més complerta selecció de puzles!

1. Condicions generals d'ús dels llocs web:

El lloc web està disponible per a tots els usuaris (d'ara endavant, l'"Usuari" o "Vostè"), subjectes a aquests termes i condicions generals (d'ara endavant, "T&C"). Quan realitza una contractació de serveis a través del lloc web www.puzzlepassion.com o fa servir aquest lloc de qualsevol altra manera, Vostè accepta aquests termes i condicions d'ús del lloc web esmentat.

EDUCA BORRAS, SAU, amb domicili social al Polígon Can Casablanques, c/ d'Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, amb CIF: A08937435 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOM: 6.076, al LLIBRE: 5.368, SECCIÓ: 2a, FOLI: 41, FULL: 71.737, INSCRIPCIÓ: 1a, és la titular dels portals següents:
www.educaborras.com
www.puzzlepassion.com
www.magiaborras.es
www.educapersonalizados.com

Els portals d'Internet d'EDUCA BORRAS, SAU que tenen l'objecte de proporcionar als usuaris d'Internet la informació necessària sobre els seus productes i sobre la companyia.

L'Usuari declara que és major d'edat i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i fer servir aquests llocs web de conformitat amb aquests T&C, que comprèn i reconeix en la seva totalitat.

Els menors d'edat sense autorització dels seus progenitors o, si escau, dels seus representants legals no podran adquirir ni contractar en cap cas serveis oferts a través de www.puzzlepassion.com o de la resta de llocs web de la companyia. L'Usuari declara que tota la informació que proporcioni per accedir a aquests llocs web, abans i durant la seva utilització, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada.

Aquests llocs web són únicament i exclusivament per a ús personal de l'Usuari. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d'explotació per a fins comercials o equivalents.

L'Usuari es compromet a no fer servir aquests llocs web per a finalitats il·legals o prohibides. En particular, l'Usuari accepta que els productes adquirits a través d'aquests llocs web seran per al seu ús o consum propi o l'ús o consum de les persones en nom de les quals està legalment autoritzat a actuar.

2. Propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren als llocs web i, especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualssevol dels signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual i que aquests drets pertanyen exclusivament a EDUCA BORRAS, SAU.

Per tot això, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar de qualsevol altra forma els continguts esmentats, mantenint indemne EDUCA BORRAS, SAU de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment de les obligacions esmentades.

L'accés als llocs web mai no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Aquestes condicions generals d'ús dels llocs web no confereixen a l'Usuari cap altre tipus de dret d'utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública dels llocs web i/o dels seus continguts diferents dels expressament previstos aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a l'autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per EDUCA BORRAS, SAU.

Els continguts, els textos, les fotografies, els dissenys, els logotips, les imatges, els programes d'ordinador, els codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. La companyia EDUCA BORRAS, SAU és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, les textures, els gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de l'autorització corresponent per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat als llocs web no podrà ser reproduït en la seva totalitat ni en part, transmès ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap forma ni en qualsevol mitjà, llevat que es disposi de l'autorització prèvia, per escrit, de l'entitat esmentada.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els pogués perjudicar, i EDUCA BORRAS, SAU es reserva en tot cas l'exercici de tots aquells mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

EDUCA BORRAS, SAU es reserva el dret d'interposar una acció per via penal o civil per infracció de propietat industrial o intel·lectual en cas que un usuari dels seus llocs web o un tercer faci servir els signes distintius o el contingut dels llocs web amb titularitat d'EDUCA BORRAS, SAU.

3. Hipervincles

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols a través d'un hiperenllaç o hipervincle, el contingut i els portals de la companyia EDUCA BORRAS, SAU així com cap dels seus continguts, llevat que tingui autorització expressa i per escrit de la companyia.

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços als llocs web per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin un enllaç al nostre llos web:
(i) no podran fer entendre que EDUCA BORRAS, SAU recomana aquell lloc web o els seus serveis o productes;
(ii) no podran falsejar la seva relació amb EDUCA BORRAS, SAU ni afirmar que EDUCA BORRAS, SAU ha autoritzat aquell enllaç, ni incloure-hi marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d'EDUCA BORRAS, SAU;
(iii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; I(iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal;
(v) hauran d'enllaçar amb la mateixa adreça del lloc web, i no es permet que el lloc web que faci l'enllaç reprodueixi aquest lloc web com a part del seu web o dins dels seus frames ni creï un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. EDUCA BORRAS, SAU podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. EDUCA BORRAS, SAU no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Com a conseqüència, EDUCA BORRAS, SAU no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu als llocs web esmentats.

4. Política de seguretat

Per què fer servir SSL: Quan Vostè entra en una botiga, sap amb qui està interactuant, veu els productes, les marques i els dependents. Sap també que si hi hagués algun problema amb la seva compra, podrà apropar-se al gerent de la botiga o al mateix propietari. Per contra, a Internet els visitants dels llocs web generalment no tenen una manera palpable de saber qui dirigeix el lloc web (és una botiga virtual). Quan un client visita un lloc web amb la intenció de fer una compra en línia, necessita saber a qui està fent el pagament, vol tenir constància de la identitat del propietari del lloc web i, sobretot, vol saber que la informació personal que envia no pot ser interceptada per altres usuaris d'Internet. Aquí és on els certificats digitals SSL cobren importància.

SSL (Secure Socket Layer) és un protocol desenvolupat per Netscape que permet la comunicació segura entre un navegador i un servidor a la xarxa global. Amb aquest sistema el navegador pot autentificar el servidor. El protocol SSL requereix que el servidor tingui instal·lat un certificat digital per poder efectuar una connexió SSL. Si un servidor disposa del sistema SSL i el certificat SSL de Thawte, el client pot estar segur que s'està connectant a un lloc web segur i que se li garantirà el següent:

- Autentificació: El lloc web és realment propietat de la companyia que va instal·lar el certificat.
- Seguretat del missatge: En fer servir la "clau de sessió" original, el sistema SSL encripta tota la informació intercanviada entre el servidor i els seus clients, como ara números de targetes de crèdit i altres dades personals. Això garanteix que la informació personal no podrà ser desxifrada si fos interceptada per persones no autoritzades.
- Integritat del missatge: La informació no pot ser interceptada i malmesa a través d'Internet. Els clients se'n beneficien en revisar el certificat: poden comprovar si el lloc web al qual han entrat és el correcte. A més, tenen la garantia que terceres persones a Internet no poden interceptar les seves dades personals ni els números de les seves targetes de crèdit.

Com identificar un lloc amb SSL: Es mostrarà a la seva pantalla un missatge d'alerta. Això no obstant, si el lloc web té un certificat digital vàlid l'Usuari rebrà informació referent a això procedent d'una autoritat certificada (com ara Thawte) i, per tant, qualsevol informació proporcionada a aquest lloc web serà encriptada. En revisar el certificat, el client podrà verificar la validesa del lloc web i a qui pertany.

El paper de Thawte: Thawte atorga certificats de servidor a organitzacions i individus de tot el món. El paper principal de Thawte és verificar que la companyia que sol·licita un certificat és efectivament qui diu ser i que ha rebut autorització per al certificat. Thawte també constata que la companyia és propietària del domini en qüestió. Els certificats de Thawte operen entre ells sense problemes amb el programari més modern de Microsoft i altres fabricants, de manera que pot estar segur que l'adquisició del certificat de servidor Thawte proporcionarà la confiança necessària per efectuar transaccions en línia al lloc web.

5. Limitació de responsabilitat

EDUCA BORRAS, SAU ofereix aquest lloc web en l'estat que es presenta i dedica els seus màxims esforços per mantenir-lo actualitzat i en correcte funcionament.

EDUCA BORRAS, SAU publica a través dels seus portals informació diversa sobre els seus productes i serveis. La limitació de la responsabilitat d'EDUCA BORRAS, SAU serà conforme a la legislació aplicable en cada moment.

6. Política de privacitat

La política de privacitat descriu l'ús que dóna EDUCA BORRAS, SAU a la informació recollida en línia a través dels seus portals web. EDUCA BORRAS, SAU suggereix que l'Usuari revisi la política de privacitat ja que pot ser revisada o modificada.

A través del portal web es recullen les dades necessàries que l'Usuari proporciona quan fa una compra d'un puzle personalitzat o quan es registra a través del portal de Puzzle Passion. Aquestes dades s'incorporen a un fitxer el responsable del qual és EDUCA BORRAS, SAU, amb domicili social al carrer d'Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Espanya.

EDUCA BORRAS, SAU fa servir la informació per gestionar les vendes amb els seus clients, respondre a les seves sol·licituds, fer ofertes a mida i informar sobre productes i ofertes especials dels productes d'EDUCA BORRAS, SAU.

Aquestes dades seran tractades amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat d'acord amb la legislació vigent. D'igual manera, autoritza la comunicació de les seves dades de caràcter personal a les empreses del mateix grup empresarial i amb la mateixa finalitat de comunicar promocions i informació relacionada amb els nostres productes, realitzant-se la comunicació únicament amb aquesta finalitat.

L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la seu social, situada al carrer d'Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Espanya.

La comunicació de l'Usuari haurà de contenir:
Nom i cognoms de l'afectat; fotocòpia del seu document nacional d'identitat o del seu passaport.
Petició en què es concreta la sol·licitud.
Adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

En cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts anteriorment, EDUCA BORRAS, SAU en sol·licitarà la correcció.

EDUCA BORRAS, SAU es compromet a fer efectius els drets ARCO de l'Usuari en el termini de deu dies des de la recepció de la comunicació sol·licitant l'exercici dels seus drets. A més, EDUCA BORRAS, SAU es compromet a respondre a la sol·licitud de l'Usuari independentment que figurin les dades personals de l'afectat als seus fitxers.
Els llocs web d'EDUCA BORRAS, SAU no sol·liciten ni recopilen informació personal de menors de catorze anys sense permís previ i verificable dels seus pares o tutors legals. Si un membre d'EDUCA BORRAS, SAU s'assabenta que un nen menor de catorze anys ha facilitat personalment les seves dades per Internet, en contravenció d'aquestes mesures, s'adoptaran totes les mesures raonables per eliminar la informació esmentada de les seves bases de dades i per no fer servir la informació esmentada per a qualsevol propòsit.

 

8. Condicions d'ús específic pel servei de Peces Perdudes

El servei de peces perdudes dels puzles d'Educa Borras SAU es regeix per les següents condicions:

Les sol·licituds de peces perdudes es realitzaran únicament mitjançant el formulari destinat a aquest efecte en l'apartat d'atenció al client de la pàgina web www.educaborras.com.

Per cursar la sol·licitud de peces perdudes és necessari emplenar el formulari de registre, indicar les coordenades de les peces que se sol·liciten i identificar el puzle a partir el número de registre del puzle.

El número de registre del puzle consta d'onze dígits i es troba imprès en un lateral de la caixa del puzle. El seu format és: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ Està format per dues parts. La primera part (5 dígits) coincideix amb el número referència del puzle. La segona part (6 dígits) indica l'edició del puzle. Aquest número de registre és imprescindible i obligatori per reposar les peces perdudes.

Un cop s'hagi emplenat correctament la sol·licitud, l'usuari rebrà un correu electrònic en el qual s'indica un número d'identificació que li permetrà realitzar un seguiment de la petició en l'apartat d'atenció al client del web www.educaborras.com.

En el correu electrònic de confirmació s'indiquen els terminis aproximats del procés d'enviament i recepció.

Les sol·licituds de peces perdudes es processen informàticament per ordre de recepció.

Els següents puzles disposen de servei de peces perdudes:

Les edicions dels puzles de 500 o peces o més fabricats fins el 31-12-2016 que tinguin l'identificador de peces perdudes en el lateral de la caixa o al fullet inclòs a l'interior dels puzles de gran format.

Les edicions del puzles de 3.000 peces o més editats a partir de l'1-1-2017 que tinguin l'identificador de peces perdudes en el lateral de la caixa o al fullet inclòs a l'interior dels puzles de gran format.

Cada puzle subjecte al servei de peces perdudes disposa d'un nombre limitat de peces de reposició per a cadascuna de les seves edicions. Una vegada s'hagi esgotat l'estoc no serà possible reposar les peces que ja no estiguin disponibles.

L'enviament de les sol·licituds de peces perdudes es realitza per correu ordinari. Educa Borras SAU no es fa responsable de les pèrdues, retards o errors causats pel funcionament dels serveis de correu de cada país, de les adreces incorrectes o incompletes i d'altres motius que puguin afectar el funcionament normal de l'enviament postal.

El servei de peces perdudes és gratuït i d'àmbit mundial.